• Welkom
 • Diensten
 • Werkwijze
 • Wagenpark
 • Reserveer nu
 • Algemene voorwaarden

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld. Bij wanbetaling wordt aan de koper/contractant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op de hoofdsom een rente van 1% per maand en een schadevergoeding van 12% op het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van €125 en een maximum van €1860.
  2. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.
  3. Klachten betreffende de geleverde diensten dienen binnen de 8 dagen in ons bezit te zijn op onze maatschappelijke zetel.
  4. Goederen en personen reizen onder verantwoordelijkheid van de klant. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van onvoorziene vertragingen buiten onze wil, inclusief mechanische pech.
  5. Facturen die digitaal verzonden worden, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid.